?

Log in

No account? Create an account
kuvert [entries|archive|friends|userinfo]
Vad som hände

[ userinfo | me too ]
[ arkivet | journal archive ]

(no subject) [Jan. 4th, 2017|03:33 pm]
kuvert
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 18th, 2016|12:22 pm]
kuvert
klipp av allt
raka det
flytta utomlands
hör inte av dig till någon
vad är en identitet
som mjuk trolldeg
som du i drömmen
ser allt utifrån
jaget, en projektor
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 17th, 2016|09:50 pm]
kuvert
alla vita trosor
alla missfärgade
som under ett vagt sken
skengul, klockan fem på morgonen,
ensamt hårdpissat ljus mot kall betong
fläckigt grå, som allting i oktober,
huttrande hundar, himlar, hud,
lysrosa, drunknade i skumma gränders neon
vita blir vilda

som att
när jag inte såg
smög vita bomullstrosor
fladdrade vitan vilt
under dörrar, över trottoarer
kanaler, broar, pissoarer
men kunde inte undan, skymma
färgas av,
alltets skarpa rodnad
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 12th, 2016|05:12 pm]
kuvert
nu har jag gått så långt
att "gå för långt" har ändrat karaktär

kan nu påstå
att torra steg är betydelselösa
blött är livet och ska det förbli
svett i brist på tårar
i brist på tårar
regn

barn vet av naturen
att springa nakna i vattenspridaren
att doppa hela håret under ytan
för brainfreeze sensation

vet att det handlar om att gå för långt 
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 12th, 2016|03:15 pm]
kuvert
Oktober

En stilla grå
hinna
vi ligger under
en blöt gammal lins glömd på tvättstället i porslin

färgerna är
rå äggvita genom glas
krossad flaska som tagits med storm av hav och sand

temperaturen
en kudde på nordpolen
en kvist som har gått i ide

när allt blev en vit målning
vem är man då

tankarna blir som äggvita
sladdriga maneter som kippar
tomheten inuti är som obehandlad betong
sval och statisk

kylan gör intrycken utifrån brinnande
som att man vridits ut och in
röd och köttig är världen och allt jag tar emot
organen dinglar för allmänheten
blod är verkligare i olja på pannå

bacons hängda köttstycken
det som värmer
när jag stagnerar
ter sig rörelsen runtom så overkligt potent
kanske är det därför
det måste stå still
så att man kan leva
med allt utanför

-Katja

Franskans adjektiv är
ofullständiga
De kan inte stå själva
De behöver en eller flera objekt
att relatera till
så funkar också jag
idag

-Elsa


.
.
.
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [May. 13th, 2016|04:56 pm]
kuvert
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Jan. 12th, 2016|08:16 pm]
kuvert
Smälta
.
.
.
Dova ljud från huset. En dammsugares sus klyver genom flera våningar. Tyngden av en kropp som har bråttom, hälarna i stickade sockor, basen av rörelse, ojämna men bestämda dunsar. Varför stänga in öronen i lurar när jag hör musik som aldrig slutar?

Jag trodde att jag skulle ligga här som ett olöst tusenbitarspussel med himmelmotiv. Men tillvaron är inte längre rörig, inga högar som måste redas ut, den är självklar, som ett barnpussel i laserat trä, där varje bit är ett föremål, trycks på plats med ett litet rödlackat handtag.
omisskänliga former med givna platser inom en ram

Ögoninflammationen sätter mina ögon i galler
varje morgon smälter jag dom öppna, med kokat vatten på en bommulstuss,
försiktigt och mjukt, som om jag masserade en vän till döden

Jag är sjuk men friskare än jag minns
Som den som har förlorat synen, utvecklar en hörsel som fyller det saknade sinnets
hör dammsugaren klyva genom kvarteren, hyreshusen
Hör varje snöflinga kramas under foten, hör varje snöflinga smälta på barnens tungor
Jag är sjuk i kroppen men själen är frisk som vics blå.

Allt som betyder något blir lite klarare efter fem dagar med igenkläggade ögon i ett hörn av en säng med perverst stora kuddar. Kuddar som människodelar, som sväljer mig, som tar för sig. Varje morgon tämjer jag dom, tvingar dom stilla till mina fötter, där ligger de och purrar som nöjda kattungar.
Mitt svett delar med sig till alla, vi är en enhet nu och jag vet varken var jag tar slut eller sängen börjar. Och jag tänker, Jag kan förenas med vad jag vill, i en fusion med vad jag begär.
Jag kan s m ä l t a

Jag plitar ner en tanke. Jag är en liten del bråk, en liten bråkdel i en mysig algoritm.
Ett klurig som nån unge kluddat ned och suddat på så att papperet givit med sig och ruffat upp sig som en kuagulerande sårskorpa.
Ett litet bråk är jag, som ber om att bli räknat, svår och suddad så att papperet river.

Du skriver ett brev och lyfter upp mig
Älskling
Jag älskar dig lika mycket tillbaka
jag ser alla nyanser av starka och överväldigande känslor i dig, de som bara jag och insekterna kan registrera. De som faller bort för ett vanligt människoöga.

Vi är de brytande vågorna i en tsunami, livsfaran som de kallar naturkatastrofer. De strofer är lik väl de mäktigaste naturkrafter.

Man kan ligga och fundera över hur man döljer det bäst, älskling, trycka tillbaka vågorna i ebb, så att ingen tar illa vid,

eller så kan man leva ut det,
svämma och skölja,
ligga och springa och måla ut det.
Så tycker jag att vi gör.
.
.
.

BLEND
.
.
.
Soft noices from within the house. A vacuum cleaners breath breaks through the building floors. The weight of a body in a hurry, heels in knitted socks, the base of movement, irregular but definite thuds.  Why shut my ears with headphones when I hear the on going music?
.
I thought I would lie here, shattered as an unsolved thousand pieces puzzle with sky motifs.
However, life is no longer messy, no piles to be sorted out, it is obvious, as a childrens puzzle
with glazed wooden pieces, each one its own animal, put into place with its shiny red handle.
Unmistakable shapes with defernite spaces, within a frame.
.
Eye inflammation put my eyes behind bars
Every morning I melt them open, with boiled water on a cottonpad,
Gently, like I'm caressing someone who knows death.
I am sick but healthier than I remember
Clear
As someone who has lost his sight, develops a hearing that fills in the missing parts of the lost sense.
One who hears the vacuum cleaner through apartments, buildings, neighborhoods
Hears every snowflake softly tucked in to the ground under a footstep, hears the fuzzy sound of snowflakes melting on a childs tongue
.
I'm sick in body but the soul is healthy as a mouth-full of vics blue.
All that matters become a little clearer after five days with clogged eyes, put in a corner of a bed with more pillows than space. The perverted pillows, acting like human parts,  swallows everything in their way, cant help themselves. Every morning I tame them, and make them lie still by my feet, there they purr like contented kittens. I share my sweat and tears with all of them, we are a unit now, and I’m not quite sure anymore where I end and the bed begins. And I think, I can unite with whatever I want, be a fusion with whatever I crave. I can b l e n d
.
I scribble down a thought. I am a fraction, a tiny fraction of an algorithm.
A ingenious one that some kid scribbled down and then desperately erased until the paper got the structure of cuagulated blood.  A small fraction I am, who begs to be solved, so tricky I'm tearing up the ground that I stand on.
.
You write a letter and lift me up
Love
I love you just as much back
I see all the shades of power and overwhelming sensitivity in you. The shades that fall out in the gaze of a human eye. I see what only the insects can register.
We are the breaking waves of a tsunami, danger of life, as they call the nature disasters. But the insects know, that it's like-vise the most powerful natural force, and its force is stunning.
.
One can lie down and ponder about how to hide it better,
push back the waves to tide, so that no one gets offended,
.
or one can live it out
.
flood and flush
fuck and run and paint it out.
.
I think thats for us
.
.
.
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 29th, 2015|09:00 pm]
kuvert

Facebook Stalk
.

Alla efternamn
som “vi inte kan"
Men pratar om med små bokstäver
Alla kroppar vi inte sett nakna
med urskönjt genom cyberfönsters persienner
All hud du visar under filter av cyan
gör dig iskall och än mer oåtkomlig
Fingertoppar smeker
pulserar svettigt mot mitt tangentbord
.
.
.
.
.
Facebook Stalk
.
All the last names
that we "don't know"
But talk about with small letters
All the bodies we have not undressed
But glanced at through the blinds of cyber windows
All the skin you show under filter in cyan
Makes you cold and even more untouchable
Fingertips caressing
Sweaty pulsating against my keyboard
.
.

LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Oct. 29th, 2015|08:47 pm]
kuvert

Kontor 1998


En hemlig rörelse med medlemmar utan namn
för sina ritualer i faxade system
en primal dragning till bankpapper och förfrankerade blanketter
Excel-arkens välsvarvade konturer bakom skärmar
de ger stötar om man nuddar
måste nudda
vill att blodet rusar

snabba rörelser
mellan plåstertonade korridorer
blyertspennan smeker ballpointen
innanför svart metallnät, i pennstället,  trycker sig över kanten
på alla skrivbord och alla kontor
.
bakom igenskjutna dörrar, de som rör sig erotiskt i sidled
står kopierinsapparaterna på administrationen
de tjuter upphetsat när man smeker
vet vilka knappar att trycka
.
Det vackraste mörkblå som sagts på styrelsemötet
lyser rosa under highlightpennans sken
Ingen ska glömma er
.
det som inte får finnas
ligger gömt under vita ojämnheter
Hen med alla hemligheter, heter Tippex
Stryker omkring i våra ändlösa korridorer
blotta närvaron minner om slarvigt spacklade väggar
våt och oslipad
Ingen vet ännu att om bara några år
minns knappt någon hur hen känns mot huden
Är vi torra igen
platta
rena
fläckfria
.
.
.
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Jan. 7th, 2015|08:44 pm]
kuvertröda ögonlock under solen
hettan som omsluter
ingenstans att lägga fötterna i svalare breddgrader
skuggorna är varmare än blodet
huden ett herbamarium av alger på land
mina ensamma tänder återfinns på huvudkudden där de ligger kvar som ett fossilt radband
när jag oigenkännlig, som paddorna på motorvägen, marmorerats till en tvådimensionell likmatta
platt som en etsning skimrar jag  metalliskt
luktar mer, salt skinn och järn än i livet

LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Jan. 7th, 2015|06:23 pm]
kuvert


musei

längst in i skafferiet
det kvarglömda fiskdammsfossilet
antika russin i ett fickpaket
långt från fukten och havet,
torr och hård i talet
mandarinen gummitänderna och tuggummit med tatuering
knappt i minnet mer en hägring

repet är taget av pinnen
ingen klänypa söker bakom vita linnen
prasselpåsarna med glada gubbar tog slut
hör ekot av tystnade tårtljus och barnatjut

förgängligheten i kardborrebanden

en minnesplats för sandlådssanden
spunnet socker som längtar bort
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Jan. 7th, 2015|06:20 pm]
kuvert
Vuxen, 299 på buttericks
LinkSkriv en kommentar

one a day [Dec. 1st, 2014|01:15 am]
kuvert

skål min bläcknålade russinkatt
till det
*a whiskey "on ice" tack!
om ändå kunde jag ha varit lucia i natt
spridit glansen av fägring
en konkubin med en stubin
om ändå kunde jag
ryka och smattra som ett tomtebloss
luden piprensarkropp
stjärnpaljetter som ögon
stöpt i honungsklibbigt vax
både i och utanför öron
så jag vattnar mig en kulen natt
på vågor så skummet yr
det gör skeppsbrott av allt sammansatt
tänder mina vita ljus och spetsar mig med nya celler
stramar huvudknutar blänker och guldljuset väller
hjärtat ska halstras i sin ljusklara hägring
nu ska det brinna i knutar
fylla gatorna med rådjur och snutar
låtom oss bevittna en reinkarnation
som Lucia när hon skrider
en självlysande deklaration

*inte riktigt så det heter
mera disney och atleter
LinkSkriv en kommentar

one poem a day [Jan. 27th, 2014|05:44 pm]
kuvert
jag vill tugga på en gammal strumpa för att accentuera känslan i nuet
död, apati och kletet av dammkorvar
i ett gammalt kryddskåp
oreda och munsår i ett frostskadat förråd
en förklädd flugsvamp i all sin lömska glans
vit som renheten, tillknäppt med krullad spetskrage som döljer en diabolisk karaktär
droppar
gift över varandet med baksluga droppar
i vida kammar som en vattenspridare
stänker svärta ur artärerna
tränger eviga blåmärken i träfaner
den bläckmarmorerande döden i risotton
ler med ett utfrätt grin på insidan av den förgiftade kroppen.
inbördeskriget om hudkapseln med skramlande innehåll som är jag

på insidan
i huvudhorisonten
ser jag en bild på lena tonårshåret som smälter smör mot någon annan tonårsrumpa. det sker i avskalad tystnad som bara ett fotografi kan göra solskuggan på tapeten, trädets utsläppta hår kittlar med sina risiga toppar mot rumpkuddarna. de är kära
jag har glömt hur det var
tänker jag på det ser jag en tom blomvas framför mig
fylld till bottenskrapet av dunstat gröngrumligt blomvatten

inbördeskriget om hudkapseln med skramlande innehåll som är jag
rejvar igång en stavmixerseans
med blid och livlig värma till allt som varit dött
kör ner alla delar och vispar med stavmixer som egentligen sköter jobbet bra själv
grädden stiger på kanterna och mina roterande rörelser i porös ovädersmoln
hackar ljudligt som en helikoptermotor
racckakackakkakrrrracckaratrrcackkfffrrrrvvvvv
ovädersmolnet poröst som marängvita nu

hopp in i ugnen!
LinkSkriv en kommentar

(no subject) [Dec. 27th, 2013|01:13 am]
kuvert
avtrubbad som en ovässad penna

likgiltigheten skrämmer mig mer än döden
sömnigheten skrämmer mig mer än osunda tankar
ett överflöd av information har dammsugit mig inifrån

förut vaskade jag guld direkt ur blodet
nu är ådrorna grumliga som vattnet i ett kärr
kanylerna är trubbiga som ovässade pennor

alla svar har gjort mig mätt på att fråga
att inte ifrågasätta känns mer revolutionärt än vetgirighet

i lukten och konsistensen av ofiltrerad gyttja
är det rena vattnet lika frånvarande som den nakna kroppen under en galonoverall med underfotsresår

halvförmultnade vasstrån flyter planlöst och sticker ibland upp i åderkanalerna, vassa som knivar
i i min nakna hud river de som lömska iglar

kapslar av liv som de girigt suger i sig, en medärvd och ärlig begär som känns tilltalande
men vassen river utan agenda, de är redan döda, utan uns av passion för sin akt

ju mer jag vet desto mer avtrubbad står jag inför mig själv
när jag bara har dikten vill jag inget mer än att bidra med en minimalistisk haiku
det innebär högst ett ord
eller kanske inget
LinkSkriv en kommentar

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]